Vés al contingut (premeu Retorn)

Eleccions vacants Junta EEL

Quan
17/12/2019 13:00 a 10/02/2020 14:00 (Europe/Madrid / UTC100)
Afegeix un esdeveniment al calendari
iCal

 

Tota la informació d'aquest procés electoral

la teniu disponible a la intranet del Departament

Accés ...

 

Sistema de votació: urna tradicional

 

   CALENDARI ELECTORAL

 FASES

Data inici

 

Data fi

Publicació provisional del cens d’electors i elegibles, i

Inici presentació reclamacions al cens provisional (*)

 Dt 17 des 2019

Fins

 Dj 19 des 2019 (12:00h)

Publicació definitiva del cens d’electors i elegibles

Dc 8 gener 2020

 

 

Termini de presentació de les candidatures

Dc 8 gener 2020

fins

Dl 13 gener 2020 (12:00h)

Data de proclamació provisional de les candidatures

 

Dt 14 gener 2020

 

 

Termini per presentar reclamacions contra la proclamació provisional de candidatures (*)

Dt 14 gener 2020

fins

 Dj 16 gener 2020 (12:00h)

Data de proclamació definitiva de candidatures

Dv 17 gener 2020

 

 

Sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral

Dv 17 gener 2020

 

 

Termini per a l’exercici del vot anticipat, si escau

Dv 17 gener 2020

fins

Dv 24 gener 2020

Votacions: Consell extraordinari d’urna

Aula per determinar

Dl 27 gener 2020  De 10:00 a 13:00 hores.

Data de la proclamació provisional dels candidats o candidates electes

Dl 27 gener 2020

 

 

Reclamacions contra la proclamació provisional de candidats o candidates electes (*)

Dl 27 gener 2020

fins

Dj 30 gener 2020 (12:00h)

Data proclamació definitiva de candidats o candidates electes

Dv 31 gener 2020

 

 

Publicació composició de la Junta de Departament

Dv 31 gener 2020

 

 

 

*** *** ****** *** ***

Procediment de presentació de candidatures: les persones candidates presentaran la seva candidatura signada en el model normalitzat disponible a l’espai de la intranet del Departament habilitat per aquest procés electoral, que especificarà el nom i els cognoms, el DNI o el número de qualsevol altre document acreditatiu, el nom del sector o agrupació de sectors  al que es presenta com a candidat/candidata i la data. Les candidatures, escanejades, s’hauran de fer arribar per correu electrònic, en el termini establert al calendari i dirigides a: Prof. Jordi Prat Tasias - Secretari Acadèmic del Departament - E-mail:  jordi.prat@upc.edu, que les recollirà, i n’estendrà credencial si ho demana la persona candidata.

 

*** *** ***

 (*) La Junta Electoral del Departament és l’òrgan encarregat de supervisar els processos electorals de la unitat, amb la finalitat de garantir-ne la transparència, objectivitat i imparcialitat, així com d’interpretar i aplicar les normes per les quals es regeixen. Resoldrà totes les reclamacions, recursos i qüestions que se li plantegen respecte a les eleccions als òrgans col·legiats i unipersonals del Departament. Contra les resolucions de la Junta Electoral del Departament es pot interposar un recurs d’alçada davant la Junta Electoral d’Universitat. Articles del 17 al 21 del Reglament electoral de la UPC. Acord núm. 10/2014 del Claustre Universitari, del 2 de desembre.