Comparteix:

Màsters Universitaris

Màster d'Enginyeria Electrònica

El Departament és responsable, juntament amb la ETSETB, del Màster d'Enginyeria Electrònica. El MEE és un màster amb tipologia dual de recerca i professional que té les seves arrels al Programa de Doctorat d'Enginyeria Electrònica i al títol de 2on. cicle d'Enginyeria Electrònica. A més a més, aquest màster és interuniversitari, amb la Universitat de les Illes Balears (UIB)


https://telecos.upc.edu/ca/estudis/masters/masters-degree-in-electronic-engineering-mee

Consultes adicionals: info.masterEE@upc.edu

Altres Màsters

Els professors del Departament participen també en altres Màsters de la UPC o interuniversitaris: