Vés al contingut (premeu Retorn)

Eleccions parcials al Consell del Departament

Quan
31/10/2019 00:00 a 17/12/2019 00:00
Afegeix un esdeveniment al calendari
iCal

 

Eleccions parcials per a la provisió de vacants al Consell de Departament 2019

 

L’article 7.3 del Reglament d’Organització i Funcionament del Departament d’Enginyeria Electrònica indica que, per proveir les vacants dels òrgans col·legiats s’apliquen els criteris que estableix l’article 57 del Reglament Electoral de la Universitat, que expressa que les vacants es cobreixen, com a mínim, mitjançant una convocatòria d’eleccions parcials durant el primer quadrimestre de l’any acadèmic.

 

 FASES DEL CALENDARI

 

13/12/2019 - Publicació composicó del Consell del Departament

Finalitzat el procés electoral per proveir les vacants del Consell del Departament es publica la nova composició d'aquest òrgan de govern col·legiat

Accés al document

 

11/12/2019 - Proclamació definitiva de candidatures electes

Resolta la reclamació per la Junta Electoral del Departament, publiquem la proclamació definitva de les candidatures electes següents:

→ Sector Estudiantat de Grau i Màster (EGM)

GALLEMÍ VILA, JAUME


→ Sector Personal d'Administració i Serveis (PAS)

PEREZ AZNAR, SANTIAGO

DELGADO PRIETO, MIQUEL

 

 

5/12/2019 - Proclamació provisional de candidatures electes i Inici de reclamacions

Es proclama provisionalment les candidatures electes següents:

→ Sector Estudiantat de Grau i Màster (EGM)

GALLEMÍ VILA, JAUME

→ Sector Personal d'Administració i Serveis (PAS)

MENDEZ MOYA, ALFONSO

PEREZ AZNAR, SANTIAGO


Accés a l'informe participació

Accés a informe de recompte

Procediment reclamacions contra la proclamació provisional de candidatures electes

Les reclamacions s'han de presentar, abans de les 13 hores del 10/12/2019, enviant un correu electrònic al Secretari Acadèmic, c/e: jordi.prat@upc.edu i president de la Junta Electoral del Departament.

 

 

02/12/2019 fins al 5/12/2019 - Votacions pel sistema d’urna electrònica

Les votacions per a la provisió de les Vacants al Consell del Departament Enginyeria Electrònica, se celebren des d’avui, dia 02/12/2019 a les 10:00 hores a.m. fins el dia 05/12/2019 a les 10:59 hores a.m., a través del sistema de vot electrònic.

Per exercir el dret a vot, podeu fer-ho des de la Seu Electoral Electrònica de la UPC durant els períodes de votació esmentat.

Podreu accedir a la plataforma de vot amb el vostre usuari i contrasenya de la UPC.

 

 

27/11/2019 - Proclamació definitiva de candidatures

Finalitzat el període de reclamació contra la proclamació provisional sense haber-se produit cap incidència proclamen definitivament de la llista de candidatures següent, 

→ Sector Estudiantat de Grau i Màster (EGM)

GALLEMÍ VILA, JAUME


→ Sector Personal d'Administració i Serveis (PAS)

MENDEZ MOYA, ALFONSO

DELGADO PRIETO, MIQUEL

PEREZ AZNAR, SANTIAGO


 Agrupació de sectors PDI-B1, PDI-B2 i PDI-B4

Cap candidatura presentada

 

20/11/2019 - Proclamació provisional de candidatures i inici del període de presentació de reclamacions

Proclamen provisionalment la llista de candidatures presentades dins del termini establert al calendari electoral.

→ Sector Estudiantat de Grau i Màster (EGM)

GALLEMÍ VILA, JAUME


→ Sector Personal d'Administració i Serveis (PAS)

MENDEZ MOYA, ALFONSO

DELGADO PRIETO, MIQUEL

PEREZ AZNAR, SANTIAGO


Agrupació de sectors PDI-B1, PDI-B2 i PDI-B4

Cap candidatura presentada


Procediment reclamacions contra la llista de candidatures

Les reclamacions contra aquesta llista s'han de presentar, abans de les 13 hores del 26/11/2019, enviant un correu electrònic al Secretari Acadèmic, c/e: jordi.prat@upc.edu i president de la Junta Electoral del Departament.

 

 

14/11/2019 - 19/11/2019 (13h) - Període de presentació de candidatures

→ Model normalitzat de presentació de candidatures

Procediment de presentació de candidatures

Les persones candidates presentaran la seva candidatura signada en el model normalitzat disponible a l’espai de la intranet del Departament habilitat per aquest procés electoral, que especificarà el nom i els cognoms, el DNI o el número de qualsevol altre document acreditatiu,  el nom del sector o agrupació de sectors  al que es presenta com a candidat/candidata i la data. Han de presentar-se en el període previst al calendari electoral. Les candidatures, escanejades, s’hauran de fer arribar per correu electrònic i dirigides a:

Prof. Jordi Prat Tasias - Secretari Acadèmic del Departament - E-mail:  jordi.prat@upc.edu

que les recollirà, i n’estendrà credencial si ho demana la persona candidata.

 

13/11/2019 - Publica del cens electoral definitu

Finalitzar el període de reclamacions al cens sense haver-se produït cap incidència que ho modifiqui, el cens publicat a data 5/11/2019 passa a ser definitiu


05/11/2019 - Exposició publica del cens electoral provisional

Sector EGM - Renovar la representació de l'Estudiantat de Grau i Màster per al curs 2019/2020

Sector PAS - cal proveir 2 vacants. 

Agrupació de sectors PDI-B1, PDI-B2 i PDI-B4 - cal proveir 5 vacants

→ Cens PDI-A (doctor) - Només a efectes de canvis de situacions administratives i que consteu al cens, ja que en acabar aquest procés d'eleccions iniciarem les eleccions per proveir les vacants de la Junta de Departament. Publicat a la intranet del Departament

Procediment reclamacions al cens

Les incidències al cens cal notificar-les per correu electrònic, abans de les 13 hores del, 8 de novembre de 2019, al

 

31/10/2019 - Publicació resolució convocatòria d'eleccions parcials per a proveir les vacants al Consell del Departament d'Enginyeria Electrònica.

 

Documentació del procés

 


Les vancants que cal proveir són:

RepresentantsSectors
5 (cinc)

Agrupació dels sectors:

- PDI-B1 (professorat associat)

- PDI-B2 (personal investigador en formació que inclou becaris FPI, FPU, FI; estudiants de doctorat sense vinculació a la UPC del programa EEL o de programes compartits si el director/tutor és d’EEL, personal de suport a la recerca (PSR) que siguin estudiants de doctorat del programa EEL o compartit)

PDI-B4 (PDI no doctor)
1 (un) Sector EGM (Estudiants de Grau i Màster)[1]


[1] Art. 57.4 El secretari o secretària d’unitat acadèmica ha de comunicar les vacants dels representants en els òrgans de govern de les unitats acadèmiques al Consell de l’Estudiantat i, en el cas dels centres docents, també a la corresponent Delegació d'Estudiants. La comunicació de les diferents fases del calendari es fa a traves de correu electrònic adreçat a totes les delegacions d'estudiants dels centres docents on el Departament imparteix docència.

2 (dos) Sector PAS (Personal d’Administració i Serveis)