Vés al contingut (premeu Retorn)

Eleccions parcials al Consell del Departament

Quan
31/10/2019 00:00 a 13/12/2019 00:00 (Europe/Madrid / UTC100)
Afegeix un esdeveniment al calendari
iCal

 

Eleccions parcials per a la provisió de vacants al Consell de Departament 2019

 

 

 

L’article 7.3 del Reglament d’Organització i Funcionament del Departament d’Enginyeria Electrònica indica que, per proveir les vacants dels òrgans col·legiats s’apliquen els criteris que estableix l’article 57 del Reglament Electoral de la Universitat, que expressa que les vacants es cobreixen, com a mínim, mitjançant una convocatòria d’eleccions parcials durant el primer quadrimestre de l’any acadèmic.

 

Les vancants que cal proveir són:

RepresentantsSectors
5 (cinc)

Agrupació dels sectors:

- PDI-B1 (professorat associat)

- PDI-B2 (personal investigador en formació que inclou becaris FPI, FPU, FI; estudiants de doctorat sense vinculació a la UPC del programa EEL o de programes compartits si el director/tutor és d’EEL, personal de suport a la recerca (PSR) que siguin estudiants de doctorat del programa EEL o compartit)

PDI-B4 (PDI no doctor)
1 (un) Sector EGM (Estudiants de Grau i Màster)[1]


[1] Art. 57.4 El secretari o secretària d’unitat acadèmica ha de comunicar les vacants dels representants en els òrgans de govern de les unitats acadèmiques al Consell de l’Estudiantat i, en el cas dels centres docents, també a la corresponent Delegació d'Estudiants. La comunicació de les diferents fases del calendari es fa a traves de correu electrònic adreçat a totes les delegacions d'estudiants dels centres docents on el Departament imparteix docència.

2 (dos) Sector PAS (Personal d’Administració i Serveis)
   

 

 

14/11/2019 - 19/11/2019 (13h) - Període de presentació de candidatures

→ Model normalitzat de presentació de candidatures

Procediment de presentació de candidatures

Les persones candidates presentaran la seva candidatura signada en el model normalitzat disponible a l’espai de la intranet del Departament habilitat per aquest procés electoral, que especificarà el nom i els cognoms, el DNI o el número de qualsevol altre document acreditatiu,  el nom del sector o agrupació de sectors  al que es presenta com a candidat/candidata i la data. Han de presentar-se en el període previst al calendari electoral. Les candidatures, escanejades, s’hauran de fer arribar per correu electrònic i dirigides a:

Prof. Jordi Prat Tasias - Secretari Acadèmic del Departament - E-mail:  jordi.prat@upc.edu

que les recollirà, i n’estendrà credencial si ho demana la persona candidata.

 

13/11/2019 - Publica del cens electoral definitu

Finalitzar el període de reclamacions al cens sense haver-se produït cap incidència que ho modifiqui, el cens publicat a data 5/11/2019 passa a ser definitiu


05/11/2019 - Exposició publica del cens electoral provisional

Sector EGM - Renovar la representació de l'Estudiantat de Grau i Màster per al curs 2019/2020

Sector PAS - cal proveir 2 vacants. 

Agrupació de sectors PDI-B1, PDI-B2 i PDI-B4 - cal proveir 5 vacants

→ Cens PDI-A (doctor) - Només a efectes de canvis de situacions administratives i que consteu al cens, ja que en acabar aquest procés d'eleccions iniciarem les eleccions per proveir les vacants de la Junta de Departament. Publicat a la intranet del Departament

Procediment reclamacions al cens

Les incidències al cens cal notificar-les per correu electrònic, abans de les 13 hores del, 8 de novembre de 2019, al

 

31/10/2019 - Publicació resolució convocatòria d'eleccions parcials per a proveir les vacants al Consell del Departament d'Enginyeria Electrònica.

Documentació del procés

Procediment de presentació de candidatures

Les persones candidates presentaran la seva candidatura signada en el model normalitzat disponible a l’espai de la intranet del Departament habilitat per aquest procés electoral, que especificarà el nom i els cognoms, el DNI o el número de qualsevol altre document acreditatiu,  el nom del sector o agrupació de sectors  al que es presenta com a candidat/candidata i la data. Han de presentar-se en el període previst al calendari electoral. Les candidatures, escanejades, s’hauran de fer arribar per correu electrònic i dirigides a:

Prof. Jordi Prat Tasias - Secretari Acadèmic del Departament - E-mail:  jordi.prat@upc.edu

que les recollirà, i n’estendrà credencial si ho demana la persona candidata.