Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Notícies / Convocatòria 2021 d’ajuts a la formació en recerca dels estudiants de doctorat del Departament d'Enginyeria Electrònica i a la internacionalització del Programa de Doctorat.

Convocatòria 2021 d’ajuts a la formació en recerca dels estudiants de doctorat del Departament d'Enginyeria Electrònica i a la internacionalització del Programa de Doctorat.

Convocatòria 2021 d’ajuts a la formació en recerca dels estudiants de doctorat del Departament d'Enginyeria Electrònica i a la internacionalització del Programa de Doctorat.
Ja està obert el termini per presentar les sol·licituds a la convocatòria  d’ajuts a la formació en recerca dels estudiants de doctorat del Departament i a la internacionalització del Programa de Doctorat del Departament d'Enginyeria Electrònica.
Teniu adjuntes les bases de la convocatòria amb tota la informació necessària sobre aquest procés.
Al link següent trobareu el formulari per presentar la vostra sol·licitud.
El termini per lliurar les sol·licituds és el diumenge 18 de juliol a les 24:00 hores.
Si teniu qualsevol dubte del procés podeu contactar amb la Marta Morales al correu marta.morales-moras@upc.edu.

Bases de la convocatòria


1. INTRODUCCIÓ

Aquesta convocatòria s’emmarca dins la línia estratègica del Departament d’Enginyeria Electrònica que té per objectiu l’augment de la presència internacional del Departament i en especial del seu programa de Doctorat.
Per tal de facilitar el bon ús dels ajuts, des del 2020 es resolen abans de l'estiu. A més a més, al 2020 es va fer una segona convocatòria extraordinària. Per això, de forma excepcional, aquest any el període d'activitats susceptibles d'ajut és més curt, ja que amb la convocatòria extraordinària es va cobrir una part del període que havia de ser objecte d’aquesta convocatòria.


2. OBJECTE

Concedir ajuts econòmics per fomentar la presència internacional dels resultats de recerca dels estudiants de doctorat, a través de publicació en revistes indexades JCR o SJR i presentacions en congressos notables d’acord a la classificació de la UPC. Només se subvencionaran les despeses compreses entre el 02-10-2020 i el 30-06-2021.


3. IMPORT DELS AJUTS

El Departament concedirà ajuts, prèvia justificació de la despesa, per un màxim de 500 € (cinc-cents euros) per sol·licitant. Els ajuts podran cobrir:

● Despeses de publicació en revistes.
● Despeses d’inscripció, viatges i allotjament per assistir a congressos.

L’import que el Departament destinarà a aquesta acció per l’any 2021 és de 5.000 € (cinc mil euros), susceptibles d’ampliació en cas que la Junta així ho acordi.


4. REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS

1. Ser estudiant dels programes de doctorat vinculats al departament d’Enginyeria Electrònica.
2. L’afiliació de la persona sol·licitant que consti a la publicació ha de ser la del Departament d’Enginyeria Electrònica.
3. En el cas de demanar l’ajut per primer cop o no haver-lo rebut mai, la publicació ha de complir un dels requisits següents, depenent del tipus d’ajut demanat:

a) Acceptació d’article a una revista indexada JCR o SJR en el primer o segon quartil de la seva categoria, del qual en sigui el primer autor.
b) Acceptació de comunicació regular (queden exceptuats els posters), de la qual en sigui primer autor, a un congrés notable que generi despeses durant el període objecte d'aquest ajut.

4. En el cas que el sol·licitant hagi rebut un ajut en convocatòries anteriors: només se subvencionarà una publicació en una revista llistada al JCR o SJR en el primer o segon quartil de la seva categoria.


5. SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran a l’administració del Departament fins el 18 de juliol de 2021.
Per fer-ho, heu d’accedir al següent link:

https://forms.gle/D138bdFMuSn5d8ff8


6. DOCUMENTACIÓ

A l’hora de realitzar la sol·licitud caldrà adjuntar el document d’acceptació i una còpia de la comunicació o l’article, on la persona sol·licitant haurà de constar afiliada al Departament d'Enginyeria Electrònica. També caldrà presentar còpia dels justificants de la despesa, si aquesta s’ha realitzat, o una indicació acurada del pressupost si encara no s’ha realitzat.
Per poder fer efectiu l’ajut caldrà presentar els justificants originals de la despesa realitzada quan aquesta s'hagi realitzat.


7. PRIORITZACIÓ I RESOLUCIÓ DELS AJUTS

El coordinador del programa de doctorat amb el suport de l’administració del Departament verificarà el compliment dels requisits del punt 4 i la documentació del punt 6.
Un cop verificats, la Junta del Departament prioritzarà i resoldrà les sol·licituds rebudes
atenent a criteris objectius de:

● Adequació de la sol·licitud a l’esperit de la convocatòria.
● Valor que l'activitat aporta a la producció i productivitat científica del grup de recerca del Departament.
● Oportunitat estratègica i altres mèrits que els sol·licitants vulguin al·legar.


8. FORMA DE CONCESSIÓ DELS AJUTS

L'import de l'ajut concedit serà transferit mitjançant:

● Per a despeses ja realitzades: una reserva pel grup de recerca que hagi assumit la despesa en el fons de contingència, subpartida ajuts doctorat.
● Si la despesa està pendent: imputació de l'import a càrrec de Capítol 2 del departament, fons contingència subpartida ajuts doctorat.