Vés al contingut (premeu Retorn)

Eleccions renovació Consell Departament

Quan
07/12/2018 00:00 a 17/12/2018 01:00 (Europe/Madrid / UTC100)
Afegeix un esdeveniment al calendari
iCal

7/12/2018 - Proclamació definitiva de candidatures electes.

Finalitzat el període de reclamacions sense cap incidència, es proclama definitivament les següents candiatures electes:

Representants del sector de personal d'administració i serveis (PAS):

- MENDEZ MOYA, Alfonso

- GARCÍA CABEZA, Mari Cruz

- RUBIO RODRIGUEZ, Aurora

Representant del sector d'estudiantat de grau i màster (EGM)

- GALLEMÍ VILA, Jaume

La publicació de la composició del Consell del Departament està accessible des de la intranet del Departament.

3/12/2018 - Proclamació privisional de candidatures electes i inici reclamacions

D'acord amb el calendari aprovat per aquest procés electoral avui, 3/12/2018 és la proclamació provisional de les candidatures electes següents:

Representants del sector de personal d'administració i serveis (PAS):

- MENDEZ MOYA, Alfonso

- GARCÍA CABEZA, Mari Cruz

- RUBIO RODRIGUEZ, Aurora

Representant del sector d'estudiantat de grau i màster (EGM)

- GALLEMÍ VILA, Jaume

 

Recordeu que per l'agrupació de sectors PDI-B1 (professorat associat); PDI-B2 (personal investigador en formació); PDI-B4 (PDI no doctor) no es va presentar  cap candidatura.

Les reclamacions contra la proclamació provisional d'aquestes candidatures, si escau, cal enviar-les per  abans de les 13 hores, del dia 05/12/2018 que finalitzta el periode de reclamacions.

Documents estadístics generats pel sistema de votació electrònica

Període de votació sistema urna electrònica: de les 11:00 AM hores, del 26/11/2018, a les 10:59 AM del 30/11/2018

Informació de suport vot urna electrònica

Voteu prement la següent imatge per a l'accés a la votació


Urna electrònica

 

16/11/2018 - Proclamació definitiva de candidatures.

La informació detallada a la intranet del Deparament i també s'ha enviat per correu electrònic a les delegacions de l'estudiantat dels Centres Docents on el Departament imparteix docència.

12/11/2018 - Proclamació provisional de candidatures. Inici de reclamacions a la proclamació provisional que finalitza a las 13 hores del 14/11/2018

La informació detallada a la intranet del Deparament

07/11/2018 - Inici del període per presentar candidatures

Procediment de presentació de candidatures

Les persones candidates presentaran la seva candidatura signada en el model normalitzat aquí disponible i que especificarà el nom i els cognoms, el DNI o el número de qualsevol altre document acreditatiu,  el nom del sector o agrupació de sectors  al que es presenta com a candidat/candidata; el lloc i la data.

Les candidatures signades i en format pdf, s’hauran de fer arribar per correu electrònic, entre les 10 hores, del dia 7 de novembre,  i les 13 hores, del dia 12 de novembre de 2018, i dirigides a:

Prof. Jordi Prat Tasias - Secretari Acadèmic del Departament - E-mail:  jordi.prat@upc.edu

Que les registrarà, i n’estendrà credencial si ho demana la persona candidata.

06/11/2018 - Publicació definitiva  cens electoral 

Finalitzar el període de reclamacio al cens i al no haver-se produït cap reclamació els censos exposats a data 26/10/2018,passen a ser definitius.

26/10/2018 - Exposició pública del cens electoral provisional i inici del període de reclamacions

Els censos estan exposats al tauló d'anuncis del vestíbol de l'edifici C4 al campus Nord de la UPC i a l'espai que  les delegacions d'estudiants dels Centres Docents on el Departament imparteix docència tinguin habilitat per als processos electorals. Així com a la intranet del Deparament només accessibles per als membres del Departament.

Les reclamacions al cens cal enviar-les per correu electrònic adel Departament abans de les 13 hores del 31/10/2018 que finalitza el període de reclamacions al cens

05/10/2018 - PUBLICACIÓ resolució de la convocatòria d’eleccions per a la renovació del Consell de Departament 2018

 

Publiquem avui la resolució de la convocatòria d'eleccions per renovar la representació de tots els sectors elegibles del Consell del departament 710_Enginyeria Electrònica (EEL)

 Que d'acord amb l'articel 13.2 del Reglament del Departament els membres electius que cal renovar són:

a)     5 (cinc) representants per l’agrupació del Sector PDI-B1 (Professorat associat), Sector PDI-B2 (Personal investigador en formació) i el Sector PDI-B4 (PDI no doctor)

b)     1 (un) representant del Sector EGM (Estudiantat de Grau i Màster)

c)      5 (cinc) representants del Sector del PAS (Personal d’Administració i Serveis)

Sistema de votació: urna electrònica

La data de tancament del cens sera el 24 d'octubre de 2018 (un cop finalitzada la matricula de doctorat)

La publicació provisional dels censos per sectors serà el 26 d'octubre i el termini per presentar reclamacions al cens provisional finalitzara  a les 13 hores del 31 d'octubre de 2018.

 

 

Annex 1. Calendari 2018 del procés electoral per a la renovació del Consell de Departament

Sistema de votació: urna electrònica

 D'acord amb l'articel 13.2 del Reglament del Departament els membres electius que cal renovar són:

a)     5 (cinc) representants per l’agrupació del Sector PDI-B1 (Professorat associat), Sector PDI-B2 (Personal investigador en formació) i el Sector PDI-B4 (PDI no doctor)

b)     1 (un) representant del Sector EGM (Estudiantat de Grau i Màster)

c)      5 (cinc) representants del Sector del PAS (Personal d’Administració i Serveis)

 

FASES

Tancament del cens

24 oct 2018 19/10/2018 

 

 

Exposició publica del cens electoral provisional

26 oct 2018

 

 

Presentació reclamacions al cens provisional (*)

26 oct 2018

fins

31 oct 2018 (13 h.)

Publicació cens electoral definitiu

 6 nov 2018

 

 

Presentació candidatures

 7 nov 2018 (10h)

fins

12 nov 2018 (13 h.)

Proclamació provisional de candidatures

12 nov 2018

 

 

Presentació reclamacions a la publicació provisional de candidatures (*)

12 nov 2018

fins

14 nov 2018 (13h.)

Proclamació definitiva de candidatures

16 nov 2018

 

 

Inici campanya electoral

16 nov 2018

fins

23 nov 2018

Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals (*)

20 nov 2018

 

Inici votacions URNA ELECTRÒNICA

26 nov 2018 (11:00 a.m.)

Fi votacions URNA ELECTRÒNICA

30 nov 2018 (10:59 a.m.)

Proclamació provisional de candidatures electes

3 des 2018

 

 

Reclamacions contra la publicació provisional de candidatures electes (*)

3 des 2018

fins

5 des 2018 (13 h.)

Proclamació definitiva de candidatures electes

7 des 2018

 

 

Publicació composició del Consell de Departament

7 des 2018

 

 

 

*** *** ***

Procediment de presentació de candidatures

Les persones candidates presentaran la seva candidatura signada en el model normalitzat disponible a l’espai de la intranet del Departament habilitat per aquest procés electoral, que especificarà el nom i els cognoms, el DNI o el número de qualsevol altre document acreditatiu,  el nom del sector o agrupació de sectors  al que es presenta com a candidat/candidata i la data. Han de presentar-se en el període previst al calendari electoral. Les candidatures, escanejades, s’hauran de fer arribar per correu electrònic, en el termini establert al calendari i dirigides a:

Prof. Jordi Prat Tasias - Secretari Acadèmic del Departament - E-mail:  jordi.prat@upc.edu

Que les registrarà, i n’estendrà credencial si ho demana la persona candidata.

*** *** ***

 (*) La Junta Electoral del Departament és l’òrgan encarregat de supervisar els processos electorals de la unitat, amb la finalitat de garantir-ne la transparència, objectivitat i imparcialitat, així com d’interpretar i aplicar les normes per les quals es regeixen. Resoldrà totes les reclamacions, recursos i qüestions que se li plantegen respecte a les eleccions als òrgans col·legiats i unipersonals del Departament. Contra les resolucions de la Junta Electoral del Departament es pot interposar un recurs d’alçada davant la Junta Electoral d’Universitat. Articles del 17 al 21 del Reglament electoral de la UPC. Acord núm. 10/2014 del Claustre Universitari, del 2 de desembre.