Vés al contingut (premeu Retorn)

15 de juny: data límit per sol·licitar ajuts a la formació en recerca dels estudiants de doctorat del Departament i a la internacionalització del Programa de Doctorat de la convocatòria 2020

Quan
29/05/2020 18:00 a 15/06/2020 00:00 (Europe/Madrid / UTC200)
Afegeix un esdeveniment al calendari
iCal

Convocatòria 2020 d’ajuts a la formació en recerca dels estudiants de doctorat del Departament i a la internacionalització del Programa de Doctorat. 

 

 

 

 

 

Recordeu que en aquesta convocatòria s'ha modificat el termini per sol·licitar l'ajut que finalitza el 15 de juny de 2020. 

Llegiu-ne les bases de la convocatòria acuradament i 

sol·liciteu l'ajut a través de l'aplicació telemàtica disponible des d'aquest enllaç.

 

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta convocatòria s’emmarca dins la línia estratègica del Departament d’Enginyeria Electrònica que té per objectiu l’augment de la presència internacional del Departament i en especial del seu programa de Doctorat. 

Aquest ajut s'havia resolt des de la seva creació durant la tardor de cada any. Per tal de facilitar el bon ús dels ajuts, aquest any i els següents es resoldran abans de l'estiu. Per això, de forma excepcional, aquest any el període d'activitats susceptibles d'ajut és més curt. 

2. OBJECTE

Concedir ajuts econòmics per fomentar la presència internacional dels resultats de recerca dels estudiants de doctorat, a través de publicació en revistes indexades JCR o SJR i presentacions en congressos notables d’acord a la classificació de la UPC. Només se subvencionaran les despeses compreses entre 16-10-2019 i 15-06-2020. 

3. IMPORT DELS AJUTS

El Departament concedirà ajuts, prèvia justificació de la despesa, per un màxim de 500 € (cinc-cents euros) per sol·licitant. Els ajuts podran cobrir: 

● Despeses de publicació en revistes. 

● Despeses d’inscripció, viatges i allotjament per assistir a congressos. 

L’import que el Departament destinarà a aquesta acció per l’any 2020 és de 5.000 € (cinc mil euros). 


4. REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS 

1. Ser estudiant dels programes de doctorat vinculats al departament d’Enginyeria 

Electrònica. 2. L’afiliació de la persona sol·licitant que consti a la publicació ha de ser la del 

Departament d’Enginyeria Electrònica. 3. En el cas de demanar l’ajut per primer cop o no haver-lo rebut mai, la publicació ha 

de complir un dels requisits següents, depenent del tipus d’ajut demanat: a) Acceptació d’article a una revista indexada JCR o SJR en el primer o segon 

quartil de la seva categoria, del qual en sigui el primer autor. b) Acceptació de comunicació regular (queden exceptuats els posters), de la qual 

en sigui primer autor, a un congrés notable que generi despeses durant el període objecte d'aquest ajut. 4. En el cas que el sol·licitant hagi rebut un ajut en convocatòries anteriors: només se subvencionarà una publicació en una revista llistada al JCR o SJR en el primer o segon quartil de la seva categoria. 

5. SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran a l’administració del Departament fins el 15 de juny de 2020. 

La presentació es realitzarà mitjançant una aplicació telemàtica disponible des d'aquest enllaç

 

6. DOCUMENTACIÓ

A l’hora de realitzar la sol·licitud caldrà adjuntar el document d’acceptació i una còpia de la comunicació o l’article, on la persona sol·licitant haurà de constar afiliada al Departament d'Enginyeria Electrònica. També caldrà presentar còpia dels justificants de la despesa, si aquesta s’ha realitzat, o una indicació acurada del pressupost si encara no s’ha realitzat. 

Per poder fer efectiu l’ajut caldrà presentar els justificants originals de la despesa realitzada quan aquesta s'hagi realitzat. 

7. PRIORITZACIÓ I RESOLUCIÓ DELS AJUTS

El coordinador del programa de doctorat amb el suport de l’administració del Departament verificarà el compliment dels requisits del punt 4 i la documentació del punt 6. 

Un cop verificats, la Junta del Departament prioritzarà i resoldrà les sol·licituds rebudes atenent a criteris objectius de: 

● Adequació de la sol·licitud a l’esperit de la convocatòria. 

● Valor que l'activitat aporta a la producció i productivitat científica del grup de recerca del Departament. 

● Oportunitat estratègica i altres mèrits que els sol·licitants vulguin al·legar. 

8. FORMA DE CONCESSIÓ DELS AJUTS

L'import de l'ajut concedit serà transferit mitjançant: 

● Per a despeses ja realitzades: una reserva pel grup de recerca que hagi assumit la despesa en el fons de contingència, subpartida ajuts doctorat. 

● Si la despesa està pendent: imputació de l'import a càrrec de Capítol 2 del departament, fons contingència subpartida ajuts doctorat. 

Acces to English version ...