Vés al contingut (premeu Retorn)

Eleccions parcials Consell Departament

Quan
12/01/2018 13:00 a 22/01/2018 14:00 (Europe/Madrid / UTC100)
Nom de contacte
Afegeix un esdeveniment al calendari
iCal


12/01/2018 - Proclamació definitiva de candidatures

Atés que l'única candidatura que s'ha presentat, i que correspont al sector EGM, (Estudiantat de Grau i Màster) no figura al cens oficial, publicat a data 15 de desembre de 2017 i que ja ha vençut el termini previst per fer reclamacions al cens, aquest procés electoral queda suspés fins que es tornin a convocar eleccions parcials durant el primer quadrimestre del proper any acadèmic, tal com estableix l'article 57.1 del Reglament Electoral de la Universitat

 


09/01/2018 - 11/01/2018 (13h): Presentació de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures.

Les reclamacions s’hauran de fer arribar per correu electrònic i dirigides a:Prof. Jordi Prat Tasias - Secretari Acadèmic del Departament - E-mail:  jordi.prat@upc.edu


09/01/2018 - Publicació provisional de candidatures

Finalitzat el període de presentació de candidatures es proclama provisionalment les candidatures presentades dins del termini establert següents:

Agrupació de sectors del Sector PDI-B1 (Professorat associat), Sector PDI-B2 (Personal investigador en formació) i el Sector PDI-B4 (PDI no doctor):

- CAP CANDIDATURA

Sector EGM (Estudiantat de Grau i Màster):

- GALLEMÍ VILA, JAUME

Sector del PAS (Personal d’Administració i Serveis)

- CAP CANDIDATURA


21/12/2017 - 09/01/2018 (13h): Període de presentació de candidatures

Procediment de presentació de candidatures: les persones candidates presentaran la seva candidatura signada en el model normalitzat disponible a l’espai de la intranet del Departament habilitat per aquest procés electoral, que especificarà el nom i els cognoms, el DNI o el número de qualsevol altre document acreditatiu,  el nom del sector o agrupació de sectors  al que es presenta com a candidat/candidata i la data. A la intranet del Departament trobareu el model normalitzat i tota la informació detallada relativa a aquest procés electoral.

21/12/2107 - Publicació cens definitiu i Inici presentació de candidatures

15/12/2017 - Exposició cens electoral provisional  fins a les 13 hores del 19/12/2017Calendari 2017 del procés electoral per a la provisió de vacants  al Consell de Departament

Sistema de votació:  urna electrònica

VACANTS

a)       2 (dos) representants per l’agrupació del Sector PDI-B1 (Professorat associat), Sector PDI-B2 (Personal investigador en formació) i el Sector PDI-B4 (PDI no doctor)

b)       1 (un) representant del Sector EGM (Estudiantat de Grau i Màster) - Consultar cens

c)       1 (un) representant del Sector del PAS (Personal d’Administració i Serveis)

 

FASES

Tancament del cens

1 des 2017

 

 

Exposició publica del cens electoral provisional

15 des 2017

 

 

Presentació reclamacions al cens provisional (*)

15 des 2017

fins

19 des 2017 (13 h.)

Publicació cens electoral definitiu

21 des 2017

 

 

Presentació candidatures

21 des 2017

fins

9 gener 2018 (13 h.)

Proclamació provisional de candidatures

9 gener 2018

 

 

Presentació reclamacions a la publicació provisional de candidatures (*)

9 gener 2018

fins

11 gener 2018 (13h.)

Proclamació definitiva de candidatures

12 gener 2018

 

 

Inici campanya electoral

12 gener 2018

fins

18 gener 2018

Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals (*)

12 gener 2018

 

Inici votacions URNA ELECTRÒNICA

22 gener 2018 (11:00 a. m.)

Fi votacions URNA ELECTRÒNICA

25 gener 2018 (10:59 a. m.)

Proclamació provisional de candidatures electes

26 gener 2018

 

 

Reclamacions contra la publicació provisional de candidatures electes (*)

26 gener 2018

fins

31 gener (13 h.)

Proclamació definitiva de candidatures

31 gener 2018

 

 

Publicació composició del Consell de Departament

31 gener 2018

 

 

 

*** *** ***

Procediment de presentació de candidatures:

Les persones candidates presentaran la seva candidatura signada en el model normalitzat disponible a l’espai de la intranet del Departament habilitat per aquest procés electoral, que especificarà el nom i els cognoms, el DNI o el número de qualsevol altre document acreditatiu,  el nom del sector o agrupació de sectors  al que es presenta com a candidat/candidata i la data. Han de presentar-se en el període previst al calendari electoral. Les candidatures, escanejades, s’hauran de fer arribar per correu electrònic i dirigides a:

Prof. Jordi Prat Tasias - Secretari Acadèmic del Departament - E-mail:  jordi.prat@upc.edu

Que les registrarà, i n’estendrà credencial si ho demana la persona candidata

 

*** *** ***

 (*) La Junta Electoral del Departament és l’òrgan encarregat de supervisar els processos electorals de la unitat, amb la finalitat de garantir-ne la transparència, objectivitat i imparcialitat, així com d’interpretar i aplicar les normes per les quals es regeixen. Resoldrà totes les reclamacions, recursos i qüestions que se li plantegen respecte a les eleccions als òrgans col·legiats i unipersonals del Departament. Contra les resolucions de la Junta Electoral del Departament es pot interposar un recurs d’alçada davant la Junta Electoral d’Universitat. Articles del 17 al 21 del Reglament electoral de la UPC. Acord núm. 10/2014 del Claustre Universitari, del 2 de desembre.

 


[1] Art. 57.4 El secretari o secretària d’unitat acadèmica ha de comunicar les vacants dels representants en els òrgans de govern de les unitats acadèmiques al Consell de l’Estudiantat i, en el cas dels centres docents, també a la corresponent Delegació d'Estudiants.

La comunicació de les diferents fases del calendari es fa a traves de correu electrònic adreçat a totes les delegacions d'estudiants dels centres docents on el Departament imparteix docència.